PRISER/GEBYRER

UTLEIE ØVELSESLOKALER

Sal A pr. semester                                        2454,-

Sal B pr. semester                                        2454,-

Sal A  pr. gang                                                 537,-

Sal B  pr. gang                                                 537,-

Lagerrom sal A pr. semester                        420,-

AUDITORIET 

Pr. gang                                                          1668,-

Pr. gang foreninger                                        486,-

UTSTYR

Scenemoduler pr. dag                                   117,-

Scenemoduler foreningspris pr. dag             58,-

KOKERIET

Kokeriet inkl. foaje:

Bryllup/selskap/fest (fredag-søndag)             11 362,-

Per dag                                                            7142,-

Per dag - foreninger                                      4329,-

FOAJEEN pr. arrangement

Kulturarrangementer pr. gang                    2047,-

Selskap pr. gang                                             4898,-

KJØKKEN - avtales i forhold til bruk

 

Kjøkken pr. gang kun kaffekok                     228,-

Kjøkken pr. gang inkl. dekketøy -

kun anretning                                                1141,-

Kjøkken pr. gang - full bruk                         4565,-