PRISER/GEBYRER

UTLEIE ØVELSESLOKALER

Sal A pr. semester                                        2332,-

Sal B pr. semester                                        2332,-

Sal A  pr. gang                                                 511,-

Sal B  pr. gang                                                 511,-

Lagerrom sal A pr. semester                        400,-

AUDITORIET 

Pr. gang                                                          1585,-

Pr. gang foreninger                                        462,-

UTSTYR

Scenemoduler pr. dag                                   111,-

Scenemoduler foreningspris pr. dag             56,-

KOKERIET

Per dag selskap/fest                                   10 794,-

Kokeriet inkl. foaje pr. dag                         6785,-

Kokeriet inkl. foaje pr. dag - foreninger   4112,-

FOAJEEN pr. arrangement

Kulturarrangementer pr. gang                       1945,-

Selskap pr. gang                                                4779,-

KJØKKEN - avtales i forhold til bruk

 

Kjøkken pr. gang kun kaffekok                     217,-

Kjøkken pr. gang inkl. dekketøy -

kun anretning                                                1084,-

Kjøkken pr. gang - full bruk                         4337,-